Addy Schuurman

teksten en bronnen voor

de geschiedenis van de provincie Utrecht

home

Historische statistieken voor de provincie Utrecht

Bevolking van de provincie, 1860-1993
Bevolking, oppervlakte en bevolkingsdichtheid per gemeente, 1860
Geboorte en sterfte in de provincie, 1860-1992
Huwelijksvruchtbaarheid in de provincie, 1833-1973
Sterfte aan cholera per gemeente, 1866

Het gemiddeld inkomen in de provincie per gemeente, 1930

Schoolverzuim in de provincie per gemeente, 1870

Historische statistieken voor de Vechtstreek

Het landbouwareaal per gemeente, 1870
De omvang van de veestapel per gemeente, 1870
Het akkerbouwareaal naar gewas en per gemeente, 1980 en 2000
Het tuinbouwareaal naar gewas en per gemeente, 1980 en 2000
Het aantal veeteeltbedijven per gemeente, 1980 en 2000
De omvang van de veestapel per gemeente, 1980 en 2000
Arbeidskrachten in de landbouw naar positie in het bedrijf (hoofd, meewerkend gezinslid en werknemer) per gmeente, 1956, 1980 en 2000

Historische statistieken voor Breukelen-Nijenrode

Bevolking van Breukelen, 1860-1900
Geboorten in Breukelen, 1860-1900
Sterfte in Breukelen, 1860-1900
Zuigelingensterfte in Breukelen, 1860-1900
Areaal van akkerbouwgewassen, 1870


Deze statistieken zijn te verkrijgen via het onderstaande adres.

stad Amersfoort
stad Utrecht
provincie Utrecht
links
auteur
bestellen
Addy Schuurman | Trekvogelweg 64L | 3815 LR Amersfoort | 033-4727105 | addyschuurman@hotmail.com