Addy Schuurman

teksten en bronnen voor

de geschiedenis van Amersfoort

home

Historische statistieken voor Amersfoort

Bevolking van de stad, 1870-2005
Bevolkingsontwikkeling van Amersfoort, Alkmaar, Gouda, Hilversum, Zwolle, Hengelo en Enschede, 1981-2006
Jaarlijkse groei van de bevolking, 1950-2004
Geboorte en sterfte, 1975-2004
Vestiging en vertrek, 1975-2004
Natuurlijke groei en migratiesaldo, 1975-2004
Cityvorming in Amersfoort, 1947-2005

Aantal kiesgerechtigden voor de Tweede Kamer, Gemeenteraad en Provinciale Staten, 1885-1925
Aantal raadsleden naar politieke partij, 1966-1998
Aantal raadsleden naar politieke stroming (confessioneel, liberaal, socialistisch), 1919-2007
Samenstelling van de Gemeenteraad in Amersfoort, Alkmaar, Gouda, Zwolle en Enschede, 1931, 1949, 1970 en 1998
Uitslag van de verkiezingen voor de Gemeenteraad, 1919-1998
Uitslag van verkiezingen per kieslokaal, 1935 en 1986
Kenmerken (leeftijd, geboorteplaats, religie, beroep) van de raadsleden, 1890, 1922 en 1939

Inkomsten en uitgaven van het Gemeentebestuur, 1890-1974
Omvang van het gemeentepersoneel per afdeling, 1886-1975

Lokale inkomensverdeling, 1976 en 1994

Aantal werkzame personen per sector, 1971-2000
Aantal werkzame personen en bedrijfsvestigingen per wijk, 1981
Werkzame beroepsbevolking per sector per wijk, 1981/82 en 2004
Ontwikkeling van de werkloosheid per bedrijfstak, 1948-1968
Ontwikkeling van de werkloosheid in procenten, 1975-2006

Aantal agrarische bedrijven naar bedrijfstype en omvang, 1980-2003

Woningbouw naar opdrachtgever (gemeente, corporaties, particulieren), 1945-1976
Relatie tussen woningbouw, aanleg van industrieterreinen en economische groei, 1946-1974

Bevolking naar religie, 1890-2004
Bevolking naar religie in Amersfoort, Alkmaar, Gouda, Zwolle en Enschede, 1890-1971
Geloofsafval naar religie, 1920
Bevolking naar religie per wijk, 1947 en 1984
Leeftijdsopbouw van de vrouwelijke bevolking naar religie, 1948
Geboorten in procenten naar religie, 1948
Ontwikkeling van het aantal avondmaalgangers in de Nederlands-Hervormde kerk, 1914-1973


Deze statistieken zijn te verkrijgen via het onderstaande adres.

stad Amersfoort
stad Utrecht
provincie Utrecht
links
auteur
bestellen
Addy Schuurman | Trekvogelweg 64L | 3815 LR Amersfoort | 033-4727105 | addyschuurman@hotmail.com