Addy Schuurman

teksten en bronnen voor

de geschiedenis van Amersfoort

home

Amersfoort als bedevaartsoord

“Die vele bedevaarten doen worden zelden heilig.” Een beeld van de Middeleeuwse pelgrim aan de hand van het Amersfoortse mirakelboek.

In het Amersfoorts Mirakelboek staan meer dan 500 Middeleeuwse verhalen opgetekend van pelgrims die naar Amersfoort kwamen ter bedevaart. De verhalen schetsen een levendig beeld van de toenmalige samenleving. In het artikel wordt uitgebreid ingegaan op de motieven van de Amersfoortgangers en deze worden in het Middeleeuws wereldbeeld geplaatst. De pelgrimage - zo wordt betoogd - was een vorm van volksdevotie en massatoerisme. Steden gingen met elkaar de concurrentiestrijd aan om de gunst van de pelgrim.

Dit artikel is de uitwerking van een lezing gehouden tijdens de voorjaarsbijeenkomst van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob in de Oud-Katholieke Kerk te Amersfoort, 21 maart 2015.

brochure, 18 pagina's
prijs: € 3,95 (excl. verzendkosten, in Amersfoort gratis)
bestellen via Pelgrimsgidsen.nl of op het onderstaande adres.

stad Amersfoort
stad Utrecht
provincie Utrecht
links
auteur
bestellen
Addy Schuurman | Trekvogelweg 64L | 3815 LR Amersfoort | 033-4727105 | addyschuurman@hotmail.com