Addy Schuurman

teksten en bronnen van

Addy Schuurman, historicus te Amersfoort

home

Wie ben ik?

Addy Schuurman (1962) studeerde economische en sociale geschiedenis in Utrecht. Daarbij ging zijn aandacht vooral uit naar de lokale en regionale geschiedenis. Hij werkte vervolgens als erkend gewetensbezwaarde militaire dienst voor het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) in de provincie Zuid-Holland en vervaardigde in dat kader onder meer historisch-geografische beschrijvingen van achttien gemeenten in de provincie.

Daarna was hij bijna tien jaar werkzaam voor Nijenrode Forum for Economic Research (NYFER). Hier hield hij zich bezig met economisch onderzoek op een breed scala van terreinen: van sociale zekerheid tot ruimtelijke ordening, van fiscaliteit tot regionale economie.

Nu is hij al weer geruime tijd werkzaam als zelfstandig onderzoeker. Hij verricht opdrachten voor overheden (gemeente Amersfoort, provincie Gelderland), publiek-private instellingen en particuliere organisaties.

Tot deze projecten behoren onder meer:

NIEUW !
Boek over de ontwikkeling van de Amersfoortse sport in de negentiende eeuw. Van de kolfbaan op Randenbroek, via het eerste zwembad en de eerste gymnastiek- en schaatsclubs rond 1860 tot de oprichting van de cricket-, wielersport- en voetbalverenigingen na 1880.

Gedenkboek van de Amersfoortse Verzekeringen, onderdeel van het ASR-concern.

Hoofdstukken over onder meer 'politiek en bestuur 1890-1975' en 'Amersfoort als groeistad 1975-heden' in het tweedelige standaardwerk over de geschiedenis van Amersfoort.

Boek over de totstandkoming van de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst.

Boek over het stedelijke vernieuwingsproject Centraal Stadsgebied Eemkwartier te Amersfoort.

Hoofdstukken over onder meer 'demografische en sociale ontwikkelingen na 1860' en 'onderwijs na 1860' in de provincie Utrecht.

Hoofdstuk 'Voor God en Vaderland' over de bemoeienis van de kerk met het leger op de Veluwe. Met speciale aandacht voor de militaire tehuizen.

Overzicht van de voornaamste historische literatuur over de provincie Gelderland,verschenen tussen 1990 en 2010. Met aanbevelingen voor verder onderzoek.

Geschiedenis van het cellencomplex in het voormalig kantongerecht op de Brink in Deventer.

Rapport van onderzoeksinstituut NYFER over de herbestemming van kloosters.

stad Amersfoort
stad Utrecht
provincie Utrecht
links
auteur
bestellen
Addy Schuurman | Trekvogelweg 64L | 3815 LR Amersfoort | 033-4727105 | addyschuurman@hotmail.com